7/11/2009

39 Chia sẻ

Đi tìm nguồn động lực làm việc của chính mình!...

Đi tìm nguồn động lực làm việc của chính mình!

Đâu là nguồn động lực làm việc của cô? Tiền...

14/3/2009

16 Chia sẻ

Just Do Your Best!

Just Do Your Best!

Đây là thời điểm mình thật sự tin tưởng rằng: miễn là...